Hermelínová celozrnná bageta

Hermelínová celozrnná bageta

Celozrnná bageta, hermelín,  majonéza, sterilované zelí, sterilovaná paprika180 g)
A1, A2

39.000